MEDYTUJĄCY UMYSŁ  1 

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce


Karma Kamtzang jest jedną ze szkół buddyzmu tybetańskiego (wadżrajany). Powstanie tej tradycji wiąże się drugą falą zainteresowania Tybetańczyków buddyzmem w XI w n.e. (pierwsza miała miejsce w VIII i IX wieku). W tym okresie wielu Tybetańczyków podróżowało do Indii, aby tam studiować nauki buddyjskie. Jednym z nich był Marpa Lotsała. Trzykrotnie odbył niebezpieczną podróż przez Himalaje, aby studiować z takimi mistrzami jak Naropa i Maitripa.Wśród wielu uczniów Marpy najsławniejszym był Milarepa, poeta i wielki jogin. Duchowym spadkobiercą Milarepy był Gampopa, który łącząc świecką tradycję Milarepy i Marpy z monastyczną tradycją indyjskiego mistrza Atiśi nadał ostateczny kształt szkole Kagyu. Gampopa miał wielu uczniów. Założyli oni kilka podszkół w ramach szkoły Kagyu. Jedną z nich jest właśnie Karma Kamtzang. Pierwszy człon nazwy pochodzi od imienia Karmapy - głównego spośród uczniów Gampopy. Obecnie jego XVII inkarnacja Karmapa Urgjen Trinle Dordże jest głową tradycji Karma Kamtzang.Czcigodny Tenga Rinpocze

Tradycja Karma Kamtzang była szeroko rozpowszechniona w Tybecie i reprezentowało ją wiele klasztorów. Nasz Związek działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Bencien i jego opatów, należących do najważniejszych Lamów szkoły Karma Kamtzang, którzy są naszymi głównymi nauczycielami: Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze i Czcigodny Tenga Rinpocze. Główną siedzibą tych mistrzów był przez lata klasztor Bencien Phuntsok Dargye Ling. W 1959 Sangje Njenpa Rinpocze miał sen w którym główny strażnik klasztoru ostrzegał go przed wielkim niebezpieczeństwem. Zabrał więc najcenniejsze relikwie i w towarzystwie Tengi Rinpoczego i innych lamów udał się do siedziby Karmapy - klasztoru Tsurpu w centralnym Tybecie. W siedem miesięcy później wojska chińskie zrównały klasztor Bencien z ziemią. Wkrótce z powodu narastających represji chińskich, obaj Rinpoczowie wraz z Jego Świątobliwością XVI Karmapą musieli opuścić Tybet i znaleźli się w Sikkimie. W 1964 roku XVI Karmapa rozpoczął budowę klasztoru Rumtek. Tenga Rinpocze spędził w Rumteku siedemnaście lat. W 1976 roku ze względów zdrowotnych przeniósł się do Nepalu. W latach osiemdziesiątych W Katmandu rozpoczęto pod kierunkiem Rinpoczego budowę Klasztoru który otrzymał taką samą nazwę jak ten zniszczony w Tybecie - Bencien.Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze

W 1991 przy klasztorze otwarto przychodnię lekarską, w której okoliczna ludność może korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej. Obecnie dzięki pomocy zachodnich buddystów przychodnia jest rozbudowywana. Również Polacy mają w tym swój udział Kilka lat temu nasz rodak Wojciech Ryncarz zorganizował w Bencien gabinet dentystyczny . Niebawem dołączyła do niego Agata Turkiewicz która kontynuuje i rozwija inicjatywę Wojciecha Ryncarza. Gdy w latach siedemdziesiątych Jego Świątobliwość XVI Karmapa odbywał podróże na Zachód, towarzyszył mu Tenga Rinpocze. Wyjazdy te spowodowały, że wkrótce liczne ośrodki w Europie i Ameryce zaczęły regularnie zapraszać Rinpoczego, prosząc go o przekazy nauki i wyjaśnienia do medytacji. Do Polski Tenga Rinpocze przyjechał po raz pierwszy w 1986 roku, po tym jak znaczna grupa jego polskich uczniów uczestniczyła wielokrotnie w spotkaniach z nim w Danii, Niemczech i Austrii. Obecnie Rinpocze przyjeżdża do Polski przynajmniej raz na dwa lata. Jego uczniowie, praktykujący od lat, byli współzałożycielami i aktywnymi członkami Stowarzyszenia Karma Kagyu w Polsce, pierwszej oficjalnej grupy buddyzmu tybetańskiego w naszym kraju, założonej w 1983 roku. Kiedy w obrębie tej organizacji powstały spory, postanowili ją opuścić i założyli w 1994 roku Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce, którego opiekunami zostali Tenga Rinpocze i Sangje Njenpa Rinpocze. Związek został wpisany przez departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, a obaj Rinpoczowie zaakceptowali ośrodki Związku jako filie klasztoru Bencien.POLSKA UNIA BUDDYJSKA

Związek jest także jednym z członków założycieli Polskiej Unii Buddyjskiej. Unia działa pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy i zrzesza osiem grup buddyjskich działających w Polsce. Wśród nich znajdują się trzy organizacje buddyzmu tybetańskiego, trzy związane z tradycjami japońskimi, jedna z chińską i jedna z koreańską. Mimo różnorodności tradycji a także form organizacyjnych, buddyjskie związki wyznaniowe łączy wspólnota podstawowych założeń doktrynalnych. Na tej bazie możliwa jest daleko idąca współpraca, która przejawia się już od końca lat siedemdziesiątych w formie wymiany informacji, wspólnych obchodów niektórych świąt buddyjskich, wzajemnej pomocy przy organizowaniu wizyt nauczycieli. Unia jest organizacją międzykościelną wpisaną dn. 09.05.1995r. Przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady ministrów w dziale "B" rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Obok Polskiej Rady Ekumenicznej, Rady Zborów Ewangelicznych oraz Towarzystwa Biblijnego jest to czwarta tego rodzaju organizacja w Polsce. Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja interesów wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Realizując zasadę okazywania szacunku wszystkim religiom, przedstawiciele Unii biorą udział w spotkaniach międzywyznaniowych, często połączonych ze wspólnymi modlitwami i medytacjami.


Serwis internetowy Polskiej Unii Buddyjskiej
PRAKTYKA BUDDYJSKA

"Nie czynić żadnego zła,
postępować w prawy sposób
oraz okiełznać własny umysł
- oto nauka Buddy"


Budda Siakjamuni


Praktyka buddyjska obejmuje właściwe postępowanie, opanowanie umysłu oraz głębsze zrozumienie. Na prawe postępowanie składa się dobroczynność, etyczna samodyscyplina oraz cierpliwość. Opanowanie umysłu osiąga się przez praktykowanie medytacji. Głębsze zrozumienie płynie ze studiowania Nauk, rozważania ich, oraz z doświadczenia medytacyjnego. Dzięki pilności w tych aspektach stopniowo znikają negatywne skłonności, splamienia i zaciemnienia umysłu. Pozwala to przejawić się wrodzonym cechom, zwanym właściwościami Buddy - dochodzi się do Oświecenia.


Pierwszym krokiem na ścieżce buddyjskiej jest Przyjęcie Schronienia w Buddzie, Dharmie i Sandze, co ma miejsce podczas ceremonii prowadzonej przez Lamę reprezentującego daną Linię Przekazu Nauk. Dodatkowo można przyjąć także świeckie ślubowania etyczne. Na tym etapie duży nacisk kładzie się na poznawanie Nauk, w celu rozwinięcia właściwych poglądów, bez których nie jest możliwe osiągnięcie owoców medytacji. Wraz z pogłębiającym się zrozumieniem uczeń może poprosić Lamę o udzielenie ślubowania bodhisattwy i wejść tym samym na ścieżkę, na której poświęca się pracy na rzecz wszystkich istot. Praktykować Dharmę może każdy, niezależnie od płci i wieku, statusu społecznego, wykształcenia czy zdolności. Dla praktykowania Dharmy nie jest konieczne porzucanie obowiązków społecznych i rodzinnych. W wyniku właściwej praktyki powinno się wręcz wypełniać je lepiej i sumienniej, gdyż pogłębia się nasze zrozumienie, współczucie i poczucie odpowiedzialności.


W szkole Karma Kagyu kładzie się duży nacisk na praktykę medytacji, opartej jednakże na rzetelnym poglądzie zdobywanym w trakcie studiowania i analizowania nauk, a także znajdującej swe zastosowanie w etycznym postępowaniu. Istnieje wielka rozmaitość praktyk pozwalająca dostosować metody do indywidualnych potrzeb i upodobań praktykującego. W tradycji buddyzmu tybetańskiego stosuje się także wyjątkowo efektywne metody pracy z ciałem, mową i umysłem znane jako ścieżka wadżrajany. Ponieważ metody te są niezwykle głębokie, wymagają osobistego przekazu od Lamy, tak jak silne lekarstwo może być przyjmowane tylko pod nadzorem lekarza. Ponadto jeśli ktoś chce się poświęcić praktyce specjalnych, tajemnych jog wadżrajany, musi najpierw wykonać szereg praktyk wstępnych, które w ciągu lat intensywnych ćwiczeń przygotowują do właściwego stosowania tych zaawansowanych praktyk. Jednakże zwyczajni praktykujący nie muszą się angażować w te czasochłonne ćwiczenia.
CENTRUM BUDDYJSKIE W GRABNIKU

Główną siedzibą Związku jest Ośrodek Bencien Karma Kamtzang w Grabniku koło Warszawy. W Ośrodku odbywają się codziennie praktyki medytacyjne, a także często odbywają się kursy poświęcone konkretnym medytacjom oraz studiowaniu nauk. W 2005 roku czcigodny Tenga Rinpocze oficjalnie ogłosił, że w Grabniku powstanie pierwszy na zachodzie ośrodek trzyletnich odosobnień pod auspicjami Rinpoczów z Bencien. Mimo pomocy finansowej praktykujących z całego świata, główny ciężar budowy spoczął na polakach. Jednakże mimo przejściowych trudności budowa jest już na ukończeniu i niebawem pierwsza grupa praktykujących rozpocznie trzyletnie odosobnienie.


Serwis internetowy Centrum w Grabniku
OŚRODEK WROCŁAWSKI

Ośrodek wrocławski Związku Buddyjskiego Karma Kamtzang ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ulicy Liskego 9/1. Został on założony przez grupę ucznów Tengi Rinpoczego i Sangje Njenpy Rinpoczego. Na początku 1995 roku zwrócili się oni do Tengi Rinpoczego o oficjalne uznanie ośrodka za filie klasztoru Bencien i w lutym 2005 otrzymali taką zgodę.Mimo, że Czcigodny Tenga Rinpocze nie odwiedził nigdy Wrocławia to kilka razy do roku w ośrodku na Liskego kursy medytacyjne prowadzi Lama Rinczen mianowany przez opata klasztoru Bencien Przewodniczącym Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang w Polsce. W tym roku we Wrocławiu złożył nam także wizytę i udzielał nauk Sangter Tulku Rinpocze z klasztoru Bencien w Nepalu.W ośrodku wrocławskim Bencien Karma Kamtzang dwa razy w tygodniu odbywają się praktyki medytacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych (w poniedziałki i piątki), wtedy też można korzystać z biblioteczki z literaturą i mediami o tematyce buddyjskiej i tybetologicznej.


Serwis internetowy ośrodka we Wrocławiu


1
autorzy