MEDYTUJĄCY UMYSŁ  1 

Stowarzyszenie Buddyjskie Kanzeon Sangha (szkoła Zen)
Sangha Kanzeon (szkoła Zen) została założona przez Genpo Merzela Roshiego (ur.w Brooklynie w Nowym Jorku w 1944 roku) drugiego spadkobiercę Dharmy Taizan Maezumiego Roshiego, który urodził się w 1931 roku w Japonii. Taizan Maezumi Roshi był spadkobiercą Dharmy zarówno szkoły Rinzai jak i Soto. Otrzymał przekaz Dharmy od Hakujun Kurody Roshiego a Inka od Koryu Osaka Roshiego i Hakuun Yasutaniego Roshiego.W 1956 roku przyjechał do Los Angeles, gdzie w 1967 roku założył Zen Center of Los Angeles. W 1976 roku założył Kuroda Institute for the Study of Buddhism and Human Values. Był fundatorem White Plum Asangha. Maezumi Roshi dał przekaz Dharmy 12 spadkobiercom. Bezpośrednio przed swą śmiercią 15 maja 1995 roku Maezumi Roshi dał Inka Tetsu-genowi Glassmanowi Roshiemu, który z kolei przekazał Inka Genpo Merzelowi Roshiemu.
Genpo Roshi jest opatem Kanzeon Zen Center w Salt Lake City w stanie Utah i honorowym członkiem nestorem White Plum Asangha. Od 1982 roku przyjeżdża do Europy, gdzie prowadzi odosobnienia buddyjskie w Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Francji. Przesiąknięty tradycją japońską Roshi jest znany z eksperymentowania z nowymi metodami treningu. Jego ostatnim odkryciem jest proces Big Mind- kombinacja drogi Zen i zachodniej psychologii.W ostatnich latach prowadzi warsztaty i konferencje w całych Stanach Zjednoczonych i w Europie. Co roku odbywa się na wyspie Ameland w Holandii wielkie zgromadzenie poświęcone Big Mind z udziałem wszystkich uczniów Roshiego, przyjeżdżających z całego świata.
Big Mind korzysta z technik psychologii Gestalt (Voice Dialogue) oraz teoretycznej bazy psy- chologii głębi, która zakłada, że w każdym człowieku istnieje co najmniej parę subosobowości. Big Mind opiera się na ćwiczeniu świadomości, przejmując metody dialogu z głosami (Voice Dialogue) stworzonej przez H. i S. Stone'ów, ale sytuuje proces w przestrzeni buddyjskiej, pomiędzy perspektywą relatywną i absolutną. Ideą procesu Big Mind jest wywoływanie i przenoszenie głosów do pełnej świadomości, przez co przestają nami rządzić, a ich zadania mogą być realizowane w zdrowy i sprzyjający sposób. Uczestnik procesu utożsamia się z kolejnymi głosami, po to, by je lepiej poznać zarówno intelektualnie jak i emocjonalnie.Genpo Roshi: Z niektórymi wyobrażeniami o sobie identyfikujemy się i przywiązujemy się do nich. Np. myślę, że jestem kimś dobrym i inteligentnym, i utożsamiam się z takim wizerunkiem siebie. Możemy się identyfikować również z negatywnymi aspektami: "nie jestem zbyt bystry", "jestem mało kreatywny". Możemy się utożsamiać zarówno z tym, co uważamy za dobre, jak i z tym, co wydaje się złe. Zwykle jednak staramy się ignorować to, co uważamy za naprawdę paskudne. Nie przyznajemy się do tego i odrzucamy. Stąd wziął się pomysł warsztatów Big Mind. / .../ Pomysł polega na przyglądaniu się odrzu- canym zwykle aspektom siebie. To, do czego nie przyznajemy się, cały czas w nas jest. Nie możemy pozbyć się żadnego z elementów siebie, tak jak byśmy tego chcieli. Na przykład nie możemy się pozbyć lęku, ale możemy go sobie uświadomić i zaakceptować.
Polska Sangha Kanzeon istnieje od 1983 roku. Jej główny ośrodek znajduje się w Warszawie w Wilanowie. Od 1994 roku polską Sanghę prowadzi Małgorzata Braunek, która w 2003 roku dostała przekaz Dharmy od Genpo Roshiego i od tego momentu nazywana jest Jiho Sensei. Sensei oznacza nauczyciela. Oprócz ośrodka warszawskiego istnieją ośrodki lokalne w: Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Suwałkach, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Nazwa Kanzeon, inaczej Avalokiteśwara określa Bodhisattwę Współczucia, tego, "który słyszy dźwięki świata" i jako taki ślubował, że nie osiągnie ostatecznego oświecenia, dopóki nie wyzwoli wszystkich odczuwających istot. W imię tego polska Sangha udziela się w pokojowym ruchu Zen Peacemaker jako Polska Wspólnota Pokoju. Głównymi działaniami Polskiej Wspólnoty Pokoju są:

  • międzynarodowe i międzywyznaniowe medytacje w Oświęcimiu-Brzezince,
  • warsztaty Porozumienia Bez Przemocy (wg metody Rosenberga),
  • programy wychowawcze i szkoleniowe w więzieniach.Relacja prasowa z Medytacji Oświęcimskich w 1997 roku:
"Jesienią 1997 roku, po raz drugi odbyły się Między- narodowe Medytacje Oświęcimskie. Ponadstuosobowa, wielowyznaniowa i wielonarodowościowa grupa, spotkała się na terenie byłego największego hitlerowskiego obozu zagłady. Uczestni- kami byli /.../ przybysze z wielu krajów - najliczniej reprezentowani byli Niemcy, Polacy, Amerykanie, Żydzi; przedstawiciele różnych tradycji religijnych - buddyści, katolicy, protestanci, żydzi, muzułmanie.


Inicjatorem modlitewnych spotkań jest Bernard Glassman (Tetsugen Roshi), jedna z najbardziej oryginalnych postaci buddyzmu zen w USA. By otworzyć się na szczególne doznania i uczucia związane z tym wyjątkowym miejscem na ziemi - miejscem kaźni dziesiątek tysięcy ofiar faszyzmu - uczestnicy medytacji w ciszy i skupieniu kontemplowali tajemnicę Oświęcimia".
Sangha Kanzeon we Wrocławiu

Od 2004 roku Magda Wronecka, która jest mniszką buddyjską, prowadzi we wrocławskim zakładzie karnym (a od ubiegłego roku również w zakładzie karnym w Wołowie) program "zen w więzieniu". Program ten opiera się na - dokonanym przez neurobiologa Richarda Davidsona z Uniwersytetu w Madison - odkryciu wpływu medytacji na umysł i na funkcje wewnątrzwydzielnicze organizmu. Richard Davidson we współpracy z psychologiem Jonem Kabat-Zinnem z Uniwersytetu Michigan, zaproponował kurs medytacji pracownikom firmy biotechnologicznej, narażonym w swojej pracy na ogromny stres.Eksperyment wykazał wśród uczestników spadek poziomu stresu, osłabienie emocji negatywnych a wzrost emocji pozytywnych - mierzony stosunkiem aktywności lewego płata czołowego mózgu do prawego. Lewy płat kory czołowej jest aktywny podczas doznawania uczuć przyjemnych takich jak: zapał, entuzjazm, pogoda ducha a również współczucie i empatia. Okazało się też, że medytacja wywiera dobroczynny wpływ na układ odpornościowy. Grupa medytująca wykazała silniejszą reakcję immunologiczną na szczepionkę przeciwko grypie. Stres obniża tę reakcję. Kurs medytacji stosowany jest szeroko przez Jona Kabat-Zinna w USA wśród mieszkańców śródmiejskich dzielnic biedoty, pacjentów szpitali, więźniów. Medytacja jest środkiem przeciwdziałania recydywie.W Stanach Zjednoczonych, w skali kraju procent więźniów wracających po odbyciu wyroku do przestępstwa sięga 40, a w grupie medytującej jest bliski zeru. W warunkach polskich eksperyment ten trwa zbyt krótko i na zbyt małej próbie uczestników, żeby przeprowadzić jakieś uogólnienie. Jednak już teraz widać zmiany osobowościowe wśród osób biorących udział w medytacji.
1
autorzy