TAPPING - EFT
Od dnia 18.01.2009 stronę odwiedzono
 275424   razy.

http://amix.org.pl

Czym są emocje

Emocja, (łac. emotion) - silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu).
W szerszym znaczeniu emocje (procesy emocjonalne) to procesy psychiczne, które nadają jakość oraz określają znaczenie, jakie dla osoby mają, różne zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba.

Emocje cechują się określonym nasileniem i znakiem („+” - emocje pozytywne, „-” - emocje negatywne) . Znak emocji kwalifikuje je w dwie główne grupy: emocje negatywne, np. złość, smutek lub emocje pozytywne, np. zadowolenie, radość.

Natężenie emocji zależne jest od osoby i sytuacji.
Ta sama osoba w zależności od okoliczności może w różnym natężeniu przeżywać swoje emocje, albo ta sama sytuacja może u różnych osób wywoływać różne emocje o różnym nasileniu.

O ile pozytywne emocje są przez nas oczekiwane i chciane, o tyle negatywne emocje zazwyczaj stanowią dla nas mniejszy bądź większy problem.
Głównie ma to związek z nasileniem negatywnej emocji lub częstotliwością jej występowania.
U niektórych osób nasilenie emocji negatywnych może być tak duże, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie, np. niektóre fobie, PTSD (zespół stresu pourazowego), depresja, itp.
Podobnie dzieje się gdy w życiu ciągle towarzyszy nam negatywna emocja nawet o słabym nasileniu, np. stałe poczucie winy, poczucie niższej wartości, zazdrość, itp.
Życie takich osób potrafi powoli zamienić się w koszmar.
© by Aleksandra Kowalska, 2008-2017