TAPPING - EFT
Od dnia 18.01.2009 stronę odwiedzono
 279320   razy.

http://amix.org.pl

Weź pełną odpowiedzialność za swoje emocje i za swoje życie

EFT jest metodą mogącą pomóc tam, gdzie zawodzą inne terapie, ale jest to metoda będąca jeszcze ciągle w fazie eksperymentalnej.
Nie została ona oficjalnie potwierdzona przez naukowców akademickich i kręgi naukowe.
Twórca metody Gary Craig w swoim podręczniku EFT zamieścił list otwarty, w którym opowiada o swoich spektakularnych doświadczeniach z EFT (kopię tego listu zamieszczam pod zakładką „list otwarty G. Craiga”)
Jednak każdy stosujący EFT musi być świadomy, że korzysta z tej metody na własną odpowiedzialność.
Osoby będące pod opieką lekarza bądź terapeuty powinny skonsultować ze swoim lekarzem lub terapeutą ewentualne zastosowanie tej metody w swoim przypadku.
Ponadto wszystkie świadectwa przypadków, artykuły czy inne informacje na temat korzystnych skutków stosowania EFT nie są gwarancją uzyskania takich samych pozytywnych rezultatów w indywidualnym przypadku osoby stosującej tę metodę.
Decydując się na zastosowanie EFT / Tappingu oświadczasz, że jesteś w pełni świadomy swojej decyzji i bierzesz pełną odpowiedzialność za wyniki używania tej metody, w tym za swoje dobre samopoczucie i zmiany w życiu. Celem mojej strony jest bowiem dostarczenie informacji na temat EFT / Tappingu - czyli Techniki Emocjonalnej Wolności - i podzielenie się moimi osobistymi doświadczeniami i przekonaniami w tym temacie.

Aleksandra Kowalska
© by Aleksandra Kowalska, 2008-2017

strona bloga